Όροι Χρήσης Κοινού

Κολυμβητήριο

Μέρες & ώρες λειτουργιάς για το Κοινό:

Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 10:30 πμ έως 12:30μμ

Προϋποθέσεις για την έκδοση κάρτας αθλουμένου:

  1. Ιατρική γνωμάτευση από καρδιολόγο
  2. Ιατρική γνωμάτευση από δερματολόγο
  3. Κόστος: 10€ μηνιαία συνδρομή & 10€ εφάπαξ καταβολή για την έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου

Στάδιο Ελευθερίας

Μέρες & ώρες λειτουργίας για το Κοινό:

από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00 πμ έως 14:00μμ και 19:00 μμ- 20:40μμ , Σάββατο-Κυριακή 7:00 έως 19:00

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τις ήμερες που διεξάγονται αγώνες ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση.

Οι ώρες κοινού ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω των περιοριστικών μέτρων του κράτους για την αντιμετώπιση του Covid 19.

Προϋποθέσεις για την είσοδο ελεύθερα αθλούμενων:

  1. Έκδοση κάρτας εισόδου
    Μηνιαία συνδρομή 5 € (ευρώ), 12 μήνες 50 € (ευρώ).
  2. Βεβαίωση ικανότητας άσκησης από καρδιολόγο.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ελεύθερα αθλούμενου (ως υπόδειγμα
  4. Ατομική δήλωση COVID-19 (ως υπόδειγμα)
  5. Υποχρεωτική καταγραφή στο δελτίο εισόδου – εξόδου (ιχνηλάτησης COVID-19) – (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας)

Επισημαίνεται ότι η είσοδος θα γίνεται αυστηρά με την επίδειξη της κάρτας. 

Κλειστό Γυμναστήριο

Δεν έχει ώρες κοινού

Μετάβαση στο περιεχόμενο